REDERIER OG DEN MARITIME NÆRING i Kristiansand fra 1890 og til 2005.

       

Kristiansand har opp gjennom århundrene hatt stor aktivitet når det gjelder maritim virksomhet. Maritimt & Marinehistorisk forum har et ønske å gi sitt bidrag til å fortelle historier og gi informasjon til våre barn og barnebarn om hvilken stor næring dette har vært i Kristiansand opp gjennom årene.

Det er jo slik i dag (2019) at denne aktiviteten er sterkt redusert i Kristiansand og dagens unge vil ikke kjenne så godt til dette hvis vi ikke gjør den kjent på digitale plattformer som de unge bruker i dag. Det ligger mye på nettet, men det er mange ganger vanskelig å finne de rette søkeordene. Vi håper og tror at Maritimt & Marinehistorisk forum kan være til hjelp for de som ønsker å vite mer om den maritime virksomheten.

 

MMF Presentasjon Rederier i Kristiansand fra 1890 og opp til 2005