Om oss

Kristiansand Orlogsforening – (KOF) ble stiftet den 5. februar 1952.

En viktig drivkraft var ønsket om å ta vare på det samhold og fellesskapet som var etablert om bord i Marinens fartøyer under den andre verdenskrig.

“Fra gast til admiral”

 

NOF motto, gir uttrykk for det teamwork som kreves for å mestre krigens krav, så vel som oppgavene i fred.

HKH Kronprins Olav som selv hadde vært forsvarsjef under krigen, lykkeønsket det nye tiltaket i Sjøforsvaret, og forbundet har siden kunnet glede seg over å være under beskyttelse av HM Kongen.

 

 

Det var Kong Haakon VII som gav tillatelse til å bruke kongekronen på toppen av Norges Orlogsforbunds (NOF) crest.

Norges Orlogsforbund har i dag foreninger i Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo og Fredrikstad.

Foto:Kongehuset