Oversikt over medlemsmøter

Dato Klokkeslett Aktivitet Innhold
TENTATIV PLAN
Tirsdag 23/1 2024 Klokka 19:00 Orlogsstua Medlemsmøte med servering og utlodning. Ta med ledsager! PIZZA, åpen bar og utlodning. Presentasjon av vårens innhold.
Tirsdag 13/2 2024 Klokka 19.00 Orlogsstua Medlemsmøte med foredrag, servering og utlodning. Ta med ledsager! Svein forteller spennende historie om slaget ved Helgoland og hva det fikk av konsekvenser i Kristiansand!
Onsdag 13/3 2024 Klokka 18.00 Orlogsstua Årsmøte Årsmøte med etterfølgende rekeaften
Tirsdag 9/4 2024 Klokka 19.00 Orlogsstua Medlemsmøte med foredrag, servering og utlodning. Ta med ledsager! Vegard Gjersdal Sverdrup holder foredrag om Equinor sitt pionerprosjekt med flytende havvind; Hywind Tampen.
Tirsdag 14/5 2024 Klokka 19.00 Orlogsstua Medlemsmøte med foredrag, servering og utlodning. Ta med ledsager! Simen Zernichow fra Arkivet oppdaterer oss om Krigsseilerregisteret. Hovedfokus på nytt prosjekt om hjemmeflåten 40-45!
Tirsdag 18/6 2024 Klokka 18.00 Orlogsstua Sommeravslutning. Ta med ledsager! Reker, sang og spel

Medlemsmøter i foreningen

Medlemsmøter avholdes i Orlogsstua i Nodeviga i Kristiansand. Det sendes ut invitasjon til medlemsmøtene på Mail – alt. SMS

Invitasjoner til medlemsmøter publiseres på nettsiden til Kristiansand Orlogsforening.

Vanlige møter klubbkvelder er det ikke påmelding. Arrangementer hvor det er servering er påmelding basert på innbetaling av kuvertpris til konto oppgitt på invitasjonen.

Onsdagskaffe i Orlogsstua

Det arrangeres onsdagskaffe i Orlogsstua fra kl. 11.00 til 13.00. Da er det en hyggelig prat om alt som rører seg i samfunnet, og nyheter av ulike slag fra maritim virksomhet. Hver onsdag er det et medlem som har ansvar for «Byssevakt», og gleder fremmøtte med kaffe og nystekte vafler.

Dette er et populært tiltak for våre medlemmer, den gode stemningen er alle med på å lage!