P.Høivold Mek.Verksted AS

P.Høivold Mek.Verksted AS

Foto: Widerøes flyveselskap

Høivolds mek. Verksted A/S i Vaskervika er fra 1915.

Det gamle sagbruket ble kjøpt opp. Verkstedet begynte med 10-15 mann. Det ble levert mange skip fra Høivold.  I 1927 bygde de skoleskipet ”Sørlandet.

Les litt av historiene her:

MMF Presentasjoner - P. Høivolds Mek. verksted. Kristiansand