INGVALD BJØRNEBOES REDERI OG VIRKSOMHET

 

Ingvald Bjørneboe

Født den 28.juli 1875 i Arendal, og han død 20. mai 1939 i Kristiansand. Han var en norsk skipsreder fra Kristiansand og belgisk konsul. Han grunnla Ingvald Bjørneboes Rederi og tjente en formue under første verdenskrig. Ingvald Bjørneboe var far til forfatteren Jens Bjørneboe.

Familien,Ingvald Bjørneboe kom fra en gammel sjøoffisers slekt, og var sønn av skipsfører og reder Ole Andreas Jensen Bjørneboe (1832–1907).

MMF Ingvald Bjørneboes Rederi AS, Kristiansand