SKIPSHANDEL OSKAR PEDERSEN, KRISTIANSAND

Vestre havn i Kristiansand, fotografert fra Vesterveien. Bilde fra agderbilder.no

 

Skipshandlerne -en aktivitet som ga ringvirkninger i hele distriktet.

 Kristiansand har opp gjennom årene hatt aktive skipshandlere som supplerte byens redere og skip som kom til havner på Sørlandet eller ute i den store verden, en av dem var Oskar Pedersen.

Skipshandlerne var som oftest lokalisert i havneområde slik at det var lett å komme til båtene som ankom havn  eller de ble med LOS båtene ut til skipene før ankomst for å få oppdrag.

Skipene som ankom havnen var både rutebåter i trafikk på kysten i Norge og det var skip fra utlandet som enten losset eller lastet for fjerne havner. Skipshandlerne møtte ofte båtene ute i innseilingen til Kristiansand for å sikre seg oppdraget med forsyninger. Det var kapteinen om bord på skipene som var ansvarlig for både «stores og proviant». På større fartøyer var det Stuerten som stod for innkjøpet.

Det ble avtalt levering av proviant og annet utstyr når båten ankom havnen.

Mange av de handlene i byen hadde stor glede av skipshandlerne da de ofte trengte både proviant og annet som f.eks. dekketøy, verktøy, stål, tauverk og mye annet. Skipshandlerne hadde ofte lager av proviant i egen regi, eller de støttet seg til lokale grossister som kunne supplere med nødvendig varer.

Skipshandlerne tok ofte sjanser i uvær og sjø for å borde skutene før de kom inn til kai. Det var jo også slik Losene gjorde før i tiden for å få oppdraget.

MMF Skipshandler Oskar Pedersen AS- Kristiansand