REDERIER I KRISTIANSAND

Foto: Skipsrevyen: M/S "Brage Viking

.

Kristiansand har opp gjennom årene hatt mange rederier. De fleste rederiene var lokalisert innen kvadraturen i Kristiansand. På denne nettadressen finner du oversikt over rederier som har vært og er i Kristiansand.

.

http://www.skipet.no/skip/sjofartsbyer/kristiansand/rederier-i-kristiansand

.

.

HERLOF ANDERSENS REDERI AS, KRISTIANSAND

Skipsfører Herlof Johan Andersen (1876-1969) var født i Søgne. Han begav sjøen i 1916 og ble inspektør for O A T Skjelbred. Startet i 1924 kull- og koksimport i Kristiansand og i 1929 også rederi med ds Listo.

JØRGEN BANG, KRISTIANSAND

Jørgen Bang (1897-1974) var sønn av skipsreder Johan Bang i Grimstad. Etter flere års shippingpraksis ble han i 1933 ansatt som disponent i A I Langfeldt & Co før han i 1935 fikk etablert AS Athene med tankskipet Athene.

INGVALD BJØRNEBOES REDERI AS, KRISTIANSAND

Ingvald Bjørneboe (1875-1939) var født i Arendal som sønn av seilskipsfører og reder. Startet 1901 agentur og trelasthandel i Kristiansand og arbeidet opp forretningen med skipsekspedisjon og bl a agenturet for Den Norske Amerikalinje.

E GERRARD & H I RAMSLAND, KRISTIANSAND

Skipsfører Einar Gerrard (1875-1965) hadde vært fører i S O Stray og fra 1917 inspektør og skipsmegler i Cardiff.

JOHAN GERRARD, KRISTIANSAND

Johan Gerrard (1901-1971) var sønn av grosserer Johan Gerrard i Kristiansand. Han ble ansatt i firma J Gerrard i 1924 og ble medinnehaver i 1931. I 1935 fikk han organisert kjøp av ds Songdal i Skibs-AS Songdal og utvidet flåten under oppsvinget to år senere.

ERLING HANSEN, KRISTIANSAND

Erling Hansen (1908-1986) kom fra maritim slekt på Åkerøya i Høvåg. Med shipping-praksis fra Kristiansand og London lyktes han i 1933 å få i stand Skibs-AS Linea som kjøpte ds Linea.

MATHIAS HANSEN, KRISTIANSAND

Mathias Hansen (1843-1926) etablerte i 1875 vin- og kolonialhandel i Kristiansand etter mange års praksis i Oslo. Tre år senere overtok han disponeringen av bark Oxø og kom deretter til å være hovedreder for 25 tre- og jernseilere frem til 1921 ved siden av forretningen.

H E HANSEN-TANGEN, KRISTIANSAND

Skipsfører Hans Hansen fra Åkerøya i Høvåg (født 1827) seilte for Morten Smith Petersen i Grimstads og ble tidlig parthaver i skip. I 1864 ble han hovedreder for brigg Mai og senere flere skip. Sønnen Hans Elenius Hansen (1866-1957) begynte også som landhandler og poståpner på Åkerøya, kom med i rederivirksomheten midt på 1890-tallet og ble hovedreder fra 1896.

THV B HEISTEIN & SØNNER AS, KRISTIANSAND

Thb B Heistein ble etablert av Thorvald B Olsen (1853-1913) - senere med etternavnet Heistein - som hadde arbeidet seg opp som skipsfører og gikk i land rundt 1886 og etablerte seg som megler og disponent. Han fikk i 1890 i stand kjøp av dampskipet Kitty som byens første lastedampskip.

KRISTEN HEISTEIN, KRISTIANSAND

Kristen Heistein (1889-1978) hadde vært medinnehaver av Thv B Heistein & Sønner AS, men gikk ut av virksomheten i 1919.

HOLMEN & VABOEN, KRISTIANSAND

Skibs AS Vaholm ble stiftet i november 1947 av Torkel Holmen (1913-1988) fra Søgne og Olaf Vaboen (1910-2002) og anskaffet Liberty-skipet Oakland.

TORKEL HOLMEN, KRISTIANSAND

Torkel Holmen (1913-1988) var fra 1.1 1957 disponent for Holmens Rederi AS (se Holmen & Vaboen) som eide halvparten av tankskipene Oaktank og Oakley, bestyrt av Holmen & Vaboen.

T ISAKSEN, KRISTIANSAND

Skipsfører Tønnes Isaksen (1875-1955) fra Høvåg hadde seilt som skipper hos S O Stray inntil han i 1914 kom på kontoret og ble med tiden direktør for seilskipsavdelingen.

LARS JØRGENSEN, KRISTIANSAND

Lars Jørgensen støter vi først på høsten 1917 i Tvedestrand da han i AS Bravo kjøpte jernbark Westfalen. Derfra flyttet han til Skien i 1918 og til Kristiansand i 1919/20, hvor han var disponent for Christianssands Shipping Co Ltd.

KR KNUDSEN, KRISTIANSAND

Kristian Knudsen (1877-) var fra Lillesand og sønn av skipsbygger og reder Peder Knudsen. Han kom i 1904 til Kristiansand og etablerte meglerforretning og rederi. Første skip var jernseiler Kylemore i 1906, fulgt av damp- og seilskip, eiet av egne selskaper.

OLUF SKJELBRED KNUDSEN, KRISTIANSAND

Oluf Andreas Skjelbred Knudsen (1907-1978) var sønn av Kristian Knudsen og hadde omfattende praksis i shipping da han i 1932 kom i gang med DS Patria AS med ds Patria.

THV SCHJØLBERG KNUDSEN, KRISTIANSAND

Skipsfører Thorvald Schjølberg-Knudsen (1906-1968) overtok våren 1946 Skips-AS Karin fra Oslo med tankskipet Bertin. De neste årene anskaffet han to britiske landgangsbåter som ble bygd om til lasteskip for Skips-AS Bertrix.

A I LANGFELDT & CO, KRISTIANSAND

Skipsfører Arne Ingvard Langfeldt (1885-1933) var fra Ny Hellesund og hadde senest ført ds Loyal av Arendal ha han gikk i land i 1919 og etablerte A I Langfeldt & Co med Torgeir Heistein som partner. Firmaet ble i juli 1919 valgt til disponenter i selskapene AS Odderø og AS Kinn etter Thv B Heistein & Sønner AS.

K M PEDERSEN. KRISTIANSAND

Kristen Martinus Pedersen (1880-1971) var sønn av skomakermester og skipsreder Kittil Pedersen (født 1851) i Kragerø. Han kom til rederiet Thv B Heistein & Sønner og arbeidet der inntil dette ble avviklet i 1919.

PEDERSEN & BERGE, KRISTIANSAND

Skibs-AS Arpeco ble stiftet i oktober 1949 med Sofus R Berge (1898-1962) og Arthur Pedersen (1909-1993) som innehavere av disponentfirma Pedersen & Berge.

BENDT RASMUSSEN, KRISTIANSAND

Skipsfører Bendt Rasmussen 1894-1966) var sønn av kaptein Johan Reinhardt Rasmussen i Brekkestø og bror av Einar Rasmussen (se nedenfor). Han kom til å seile for Westfal-Larsen & Co fra 1921 og ble blant dets ledende kapteiner. Han støttet Einar i opprettelsen av hans rederi 1936 og startet selv Skips-AS Excelsior i 1946 som fikk kjøpt Park-tanker Benoil.

O A T SKJELBRED, KRISTIANSAND

Oluf Andreas Tollefsen Skjelbred (1854-1939) var født på Egerøy ved Egersund, gikk til sjø og seilte som styrmann til 1876. Dette året fikk han i stand et partrederi for kjøp av bark Neutral som han selv førte. I årene fremover kom han til å føre ytterligere tre seilskip inntil han sluttet sjøen i 1894.

SKIBS-A/S STORESAND, KRISTIANSAND

Skipsfører Peder Ausland (1874-1946) stod i 1928 bak etableringen av Skibs-AS Storesand som drev godsrutefart mellom Oslo og Sørlandet.

M CHR STRAY, KRISTIANSAND

Skipsfører Marcus Christian Stray (1881-1938) var sønn av skipsreder Marcus Fredrik Stray (1844-1912) og således bror av Sven O Stray (1875-1927) og Richard Emil Stray (1883-1951) i rederiet S O Stray & Co. Han seilte som skipsfører i rederiet fra 1905 til 1923 og arbeidet deretter i administrasjonen.

TORSØES REDERI AS, KRISTIANSAND

Birger Torsøe (1908-1988) hadde utdanning i handel og shipping med dispasjøreksamen og arbeidet i 1942-46 i Skipsfartsdirektoratet i Oslo. I 1946 ble Torsøes Rederi AS startet og kjøpte ds Betty.

VABOENS REDERI AS, KRISTIANSAND

Olaf Vaboen (1910-2002) skilte per 1.1.57 lag med Torkel Holmen i Holmen & Vaboens Rederi, og Skibs AS Vaholm ble da delt i Holmens Rederi AS og i Vaboens Rederi AS som hver eide halvparten av hvert skip.

Einar Rasmussen, Kristiansand

REDERIETS HISTORIE I KORTVERSJON

Starten

Einar Rasmussens rederi - det som i dag er kjent under navnet Rasmussengruppen AS - kan føre sin historie tilbake til 1936. Selskapets grunnlegger, Einar Rasmussen, var født i Brekkestø i 1907, og var runnen av en slekt som gjennom generasjoner hadde hørt sjøen og skjærgården til. Hans far, Johan Reinhardt Rasmussen, hadde ført flere skuter og var også partreder i barken "Polykarp" av Grimstad som han førte de siste 12 år før han gikk i land for godt.

I 1936 var Einar Rasmussen i sitt 29. år. Han arbeidet da som bokholder i Christianssands Skibsassuranceforening. Gjennom sitt kontaktnett med sentrale aktører i skipsfartsmiljøet i Kristiansand; bl.annet Torry Mosvold, Leif Strøm-Olsen og Johan G. Olsen, hadde det vokst frem en overbevisning om at han ville starte sin egen rederivirksomhet.

Sine første aksjonærer skaffet Einar Rasmussen seg høsten og vinteren 1935-36 ved å gå rundt på husbesøk - vesentlig blandt middelstandbefolkningen i by og bygd. På sykkel kjørte han til Søgne og Høvåg i samme ærend. Den 5. februar 1936 ble det avholdt konstituerende generalforsamling  i Kristiansands Tankrederi A/S med en aksjekapital på kr. 327.000, hvorav Einar Rasmussen selv bidrog med kr. 35.000 som han finansierte ved låneopptak. Samtidig ble det fremlagt kontrakt om kjøp av motortankskipet "Fanny Høegh" for kr. 1.750.000. Allerede 20. april 1936 ble aksjekapitalen vedtatt hevet til kr. 500.000. Resten av kjøpesummen ble lånefinansiert.

Den 8. mai 1936 ble "Fanny Høegh" overtatt og gitt navnet "Polykarp" - etter barken som Einar Rasmussens far hadde ført og vært partreder i. Så var han i gang - mindre enn et halvt år etter at at han satte seg fore å starte rederi. Dette viser hvilken drivkraft det var i mannen - og forstavelsen "POLY"   betyr mange - så dette så lovende ut.

I perioden frem til 2. verdenskrig brøt ut i september  1939 seilte"Polykarp" med gode resultater. Etter at Norge ble okkupert  9. april 1940 mistet rederiet kontakt med skipet, som i likhet med den øvrige norske flåte ble rekvirert av regjeringen og seilte videre under Nortraships kontroll.

Viking Supply Ships

Viking Supply Ships er et norsk med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er eid av Kistefos i Oslo. Viking Supply Ships har (pr 2012) en flåte på 8 ankerhåndteringsskip, 6 plattformforsyningsskip og flere lektere.[1]

Lekterne er eid av datterselskapet Viking Barges, men opereres av Taubåtkompaniet. Viking Supply Ships også eier SBS Marine som opererer 6 plattformforsyningsskip. Sammen med Rederi Trans Atlantic eier Viking Supply Ships også joint venturet Trans Viking Icebreaking & Offshore som opererer isbrytere.

Tekst: WIKIPEDIA

Siem Offshore AS

Siem Offshore is an international offshore and subsea shipping company registered on the Cayman Islands with its main offices in Kristiansand, Norway.

Tekst: WIKIPEDIA