MMF Firmareklame for rederier og andre samarbeidspartnere

Reklame / annonser for firma med tilknytning til den maritime virksomheten i Kristiansand.

 

Firmaene som var lokalisert i Kristiansand og hadde tilknytning til den maritime sektor deltok med annonser i fagblader og spesielle publikasjoner fra nærområdet. Har har vi hentet ut annonser fra Kristiansand Maskinistforening sitt festskrift ved 50 års jubileet.

 

SE INFORMASJONEN

MMF Firmareklame for rederier og andre samarbeidspartnere