MARVIKA OPPLAGSHAVN & ORLOGSSTASJON

-

 

MMF Marvika orlogsstasjon

-

-

Trykk på linken og se historien

MARVIKA  OPPLAG & ORLOGSSTASJON

-

 

Etter bybrannen i 1892 da Kongens verft strøk med, ble det planlagt å bygge en ny opplagshavn i Marvika. Nyanlegget var et ledd i planene om forsterkning av det sjømilitære forsvar av landsdelen. Fra sentralt hold ble det i 1885 oppnevnt en kommisjon som påpekte de store endringer som hadde skjedd på slutten av 1800-tallet ved overgang fra seil- til dampfartøyer. Dette skjedde samtidig med en teknologisk revolusjon innenfor kanonmateriellet både på sjø og land.