Maritimt - Kristiansand som sjøfartsby fra år 1850 til år 2000

           Kristiansand havn, Vesterhavna. Lagmannsholmen. Reinhardts kull-lager og kran.

Maritimt - Kristiansand som sjøfartsby

Maritimt - Kristiansand som sjøfartsby skal være en fortelling om den aktiviteten den sjørelaterte næringen genererte i Kristiansand opp gjennom årene. Her skal det fortelles om de forskjellige handelshusene og enkeltpersoner som satte sitt stempel på byen og distriktet som sjøfartsby.

Her vil vi formidle hvilke grupper som partsrederier, skipsaksjeselskaper, assurandører, meglere, skipshandlere, skipsverft og institusjoner som klasseselskaper, sjømannsskoler. Det var mange som bidro med kunnskap, handlekraft, dyktighet og ikke minst hadde mot til å investere i denne næringen. Christianssands Rederforening ble stiftet i 27.april 1909. Foreningen danner Christianssands krets av Norges Rederforbund. Kretsen omfatter de to byene Kristiansand og Mandal. Kristiansand var først ute og Mandal kom med i 1930 årene.

Mange av aktørene i denne fortellingen gjorde gode forretninger, og atter andre fikk sine investeringer slettet, og andre gikk konkurs. I den første tiden var det den seilende skipper som var ansvarlig for inntekter og drift av skipet. Kommunikasjonen med partsrederiet hjemme var vanskelig og eiere var avhengig av at det var en dyktig kaptein ombord. Mange av de kapteinene som seilte var også partsreder i skipet de hadde ansvar for.

Etter som tiden gikk gikk flere av skipperne i land og ble viktige personer i å etablere rederier i Kristiansand. For å finne ut av hele historien om dette er det utgitt en bok med tittel: REDEREN og SKIPET. Boken er ført i pennen av Johannes Seland, tidligere redaktør i Fædrelandsvennen. Boken ble utgitt i forbindelse med foreningens 50års jubileum i 1959. Johannes Seland skriver i sitt forord, "Blant våre forgjengere i rederyrket finner vi en rekke fargerike, dynamiske personligheter". Vi skal ha med de i våre presentasjoner.

Har du lyst til å se på historiske bilder fra Kristiansand, Vest-Agder-museet

Sjøfartsbyen Kristiansand, Sjøfartsutstillingen ved Vest-Agder Fylkesmuseum

Redaksjonen Maritimt og Marinehistorisk forum.