MARINENS TILSTEDEVÆRELSE I KRISTIANSAND fra 1600 tallet…

Historien om marineaktiviteter i Kristiansand nærområde fra 1600 tallet og opp til 2000. Dokumenter og bilder er hentet fra forskjellige kilder og sammensatt til en presentasjon.

   

SE DOKUMENTET

MMF Marinens tilstedeværelse i Krisitiansand

Foto og informasjon:

http://agderkultur.no/pages/sjofart/marinehistorien/marinehistorien.html

Bildeportalen er samlet av Per Kjell Kristiansen, tidligere flaggkommandør i Marinen.

Per Kjell Kristiansen er medlem av Kristiansand Orlogsforening og

bidrar til Maritimt og Marinehistorisk forum.