KOBBEN OG KRIGEN PÅ UBÅTSTASJONEN

Da vennlige og vakre Teie hovedgård møtte Kobben og krigen på ubåtstasjonen

 

Av Tore Dyrhaug (Njotarøy 2012)

 

Nøtterøy er ikke Nøtterøy. Påstanden kan virke merkelig for utenforstående, men ikke for oss nøttlendinger. På vei til byen møter vi grensen til Tønsberg noen hundre meter før vi krysser Kanalen. På vestsiden ligger noen bygninger som ikke helt faller inn i resten av bebyggelsen. De utgjorde i sin tid Teie ubåtstasjon.

   

   

Tiden går fort. I 2036 vil dette luftfotografiet være 100 år gammelt. Til venstre i bildet vises den gamle Kanalbroen. Denne dreiebroen lå til 1957 og løp over den vesle øya «Long Island» midt i kanalen. Sentralt på bildet de tre gule bygningene til Teie ubåtstasjon. To ubåter av B-klassen ligger fortøyd ved kai. Bemerk også alle båtplasser i området. (Foto: Marinemuseet)

   

Det geografiske Nøtterøy er ikke sammenfallende med Nøtterøy kommune. Forklaringen på denne merkverdigheten må man 135 år tilbake i tid for å finne. Tønsberg så med misunnelse og ergrelse på at det var etablert levedyktig industri på Nøtterøy-siden av Byfjorden. I 1877 fikk de gjennom et lovforslag fra regjering, storting og konge som bestemte at Nøtterøy måtte gi fra seg den nordligste skalken av øya. Gleden var stor i byen, ergrelsen stor på Nøtterøy. Men slik ble det og har vært slik siden. Nøtterøy mistet Teie hovedgård, Tønsberg Bryggeri, Kaldnes skipsverft og trankokeriet på Revodden. Skal man kunne snakke om noen form for nemesis eller hevn, kom vel den i 1950-årene da Nøtterøy nektet å bidra generøst til den nye broen over Kanalen. Selv om den var av vital betydning for alle nøttlendinger, ble det hevdet at den bare bandt sammen to bydeler i Tønsberg…

Men fortidens nabostrid får ligge, selv om den indirekte har betydning for denne artikkel. Løst blir den gamle floken først når Tønsberg en gang om noen år sluker hele resten av Nøtterøy. Den tid, den sorg. Eller glede.

   

Den tremastede dampkorvetten Ellida ble sjøsatt i 1870 og skulle bli moderskip for ubåtene etter 1909. Hun ble ombygget og nedrigget i 1914, gjort om til losjiskip for ubåtmannskaper og fikk bygget inn en akkumulator for ladning av ubåtenes batterier. Hun lå lenge i Melsomvik, også på Husøy, men ble hugget opp da Marinen fikk sin faste ubåtstasjon på Teie i 1918. (Foto: Marinemuseet)

 

Du finner hele historien på nettstedet:

Nøtterøy Historielag