JOHAN G.OLSEN, SKIPSMEGLER, REDER OG INDUSTRIEIER

Vestre havn i Kristiansand, fotografert fra Vesterveien.

JOHAN G. OLSEN, SKIPSMEGLER, REDER og INDUSTRIEIER

  • Johan G. Olsen bygde opp en betydelig skipsmegler- og rederivirksomhet i Kristiansand. Han satset også på industrivirksomhet innen flere bransjer, bl.a. bygningsartikler (parkett).
  • Olsen vokste opp i Kristiansand, der faren var arbeidsformann på Wildts verft. Han døde da sønnen var to år gammel, og moren satt igjen med fire mindreårige barn. Ved siden av skolen arbeidet Johan på et tobakksspinneri og som piccolo på Ernst Hotel.
  • Etter folkeskole, aftenskole og handelsskole fikk han arbeid som kontorist hos skipsmeglere i Kristiansand, først hos J. O. Svendsen og senere hos Kr. Knudsen. Tradisjonen tro hadde han også kortere opphold i shippingkontorer i London og Bremen.
  • Han etablerte firmaet Johan G. Olsen i 1912, som skulle drive med skipsmegling og omsetning av trelast.Firmaet startet med to kontorer i leide lokaler på hjørnet av Vestre Strandgate/Skippergata.
   

MMF Skipsmegler og reder Johan G. Olsen