HAVNEN OG BYEN - historien fra 1500 tallet

Litt historie Agdesiden – kysten vår

 

Det oppstod ladesteder rundt om kring og det var også stor hogst av tømmer som ble fraktet ned til kysten ved tømmerfløting. 1500 tallet

Agdesiden ble en viktig kyststrekning ved en internasjonal handelsvei fikk strøket også militær betydning. Her lå støttepunkter for den dansk-norske flåten, først ved Lindesnes, og så ved Flekkerøy. Rikskansler

Peder Huitfeldt oppførte Flekkerøyhus. under Kristian 3. i 1556 ble Flekkerøy havn befestet.

 

Historie-Nederlendere og handelsfolk

Nederlenderne hadde i 1650 en flåte på 1600 skip. Det sikreste vårtegn på Agder var når Holenderne stevnet inn fjorder og sund. Skutene var ikke tomme, for Nederland var Europas store butikk for ”finere kolonialvarer ”

Hvilke varer kom de med til oss?

Nederlenderne kom med hvit vin, mindre rødt og Spansk, Brennevin, alle slags sterke drikker, vineddik, Fransk og Portugisisk salt, kryddrer, sukker. Ris, mandler, rosiner, Plommer og andre frukter, Bladtobakk i tynne ruller, Korn.

Skutene hadde også retur frakt tilbake som var for eksempel: Tømmer /  eikeskog og annen trelast, isblokker ( fraktet i sagespon) Tørrfisk av Torsk eller Sei. Fra vestlandet Kobber og jern fra jernverkene på kysten. Jernverkene på Østlandet og i Aust-Agder økte produksjonen på 1700 tallet.  

Den norske flåte av skip økte kraftig i årene 1780 til 1806. Flåten økte fra 600 skip

til 1600 Norske skip

   

«Folketallet økte fra om lag 500.000 til nærmere 900.000  i Løpet av 1700 tallet»

Flekkerøe-Havn er … maaskee den bedste i hele Norge, ja Verden, Maltha maaske gen… ”

Tekst hentet fra:
Frans-Arne H. Stylegar er kulturhistoriker, arkeolog, urbanist og skribent

Doble innløp (Østergabet og Vestergabet) som gjorde at skipene kunne gå inn og ut på samme vind Størrelse og dybde

Blokkhus var blitt anlagt på Gammeløya av Norske kansleren i egen høye person som var høvedsmann på Flekkerhus, som festningen ble kalt

Havnens gode egenskaper og sentrale beliggenhet forklarer den store betydningen havnen hadde. I de 16. og 17. århundrer var Flekkerøy havn base for den danske nordsjøflåten.

I tillegg kom handelsskip fra utlandet.

Den gangen var det sjørøvere som gjorde Skagerrak til et utrygt hav og gjorde det militære nærværet nødvendig

På 1850-tallet, under Krimkrigen, ble det reist tvil om Fredriksholm festnings militære verdi. For å kunne møte fienden lenger ute i Vestergabet ble fastlandsbatteriet på Batteriodden nå nedlagt og et jordbatteri satt opp på Gammeløya.

Dette var underlagt kommandanten på Fredriksholm. Disse festningsverkene utgjorde forsvaret av Vestergabet og Indre Flekkerøy havn til de begge ble nedlagt i 1874.

Bygningene på Fredriksholm ble revet i 1876 og materialene anvendt til oppføring av ny garnisonsskole i Kristiansand.