FORSVARSVERK Sørlandet 1940 til 1945

“Die Hauptkampflinie ist die Küste!”

   

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Boka er skrevet av konservator ved Vest-Agder-museet, Endre Wrånes.

Av Endre Wrånes

https://www.vestagdermuseet.no/die-hauptkampflinie-ist-die-kuste/

 

Boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 utgis av Vest-Agder-museet og Stiftelsen Arkivet. Den er på 320 sider og er rikt illustrert med 55 originale fotografier tatt av tyske soldater på Agder, hvorav flere er i farger. De fleste bildene er ikke tidligere publisert. Boka inneholder også 132 kart over tyske forsvarsanlegg på Agder, samt 36 skisser over bunkere. Boka fås kjøpt hos Vest-Agder.museet og i bokhandlene på Agder. Pris: 399 kr