Kristiansand havns historie
Jon Skeie og Ole Georg Moseng

Historien Kristiansand Havn - Boken med tittel:

Kristiansand står og faller med sin havn"

Da Kristiansand ble grunnlagt i 1641 som den første kjøpstaden på Agder, var havneforholdene en avgjørende faktor. Fra .Sanden. ved utløpet av Otra var det kort vei ut i åpent hav og gode seilingsforhold i nær all slags vind. Alt fra begynnelsen av 1700-tallet fikk havna sin egen administrasjon og sitt eget styre med en blanding av statlig og lokal representasjon.Denne boka setter havnas historie i forgrunnen og retter oppmerksomheten mot hva havna har betydd for byen gjennom skiftende tider og under ulike politiske, økonomiske og teknologiske forhold.
Boken er lansert av Tanum forlag og forfattere er Jon Skeie og Ole Georg Moseng. Boken ble gitt ut i 2009. Tittelen finnes ikke lenger i sortimentet til forlaget.

Kristiansand havn

Kristiansand havn er Norges viktigste transportknutepunkt i sør. Havnen omkranser det meste av Kristiansand mot syd, fra Glencore Nikkelverk AS (tidligere Falconbridge) i vest til Odderøya i øst. De viktigste havnearealer ved siden av Fergekaiområdet ligger på Odderøya. Nye kaiområder i Kongsgårdbukta like ved bygrensa i øst.

Kristiansand havn har i Nasjonal transportplan status som utpekt havn med særlig funksjon i Norges transportnett.

Organisasjon

Kristiansand havn er et kommunalt foretak som eies av Kristiansand kommune. Havnestyret består av bystyrerepresentanter, brukerrepresentant, en fra Vest Agder/Aust Agder fylkeskommune og en fra Kystverket.

Havnen er organisert med en havnedirektør som leder og 4 avdelinger: Driftsavdeling, Stabsavdeling, Eiendomsavdeling og en Prosjektavdeling. Havnen har 27 ansatte.

Virksomhet

Fergetrafikken er sentral for Kristiansand havn med Fjordline (321 anløp i 2010) og Superspeed, Color Line, som viktigste fergeoperatører.

Antall skipsanløp økte i 2010 med 7 prosent, noe som for det meste skyldes ferge og offshore. Tonnasjen gikk samtidig opp med 6,5 %.

I 2010 betjente havna ca 43.000 containere, en økning på 23 prosent (losset) og 8 prosent (lastet) sammenlignet med året før.

Nedgang i godstrafikken som følge av økt konkurranse fra Larvik og Stavanger.

Nøkkeltall

Havnen hadde totale driftsinntekter på 77 millioner kroner i 2011 og et netto årsresultat på 9,3 millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde 62 millioner kroner.

Til investeringer i nybygg og anlegg ble det samme år brukt hele 76,9 millioner kroner.

Artikkelinfo SKREVET AV:  Nils Heggemsnes