Maritimt & Marinehistorisk Forum

Spennende prosjekt i

Kristiansand Orlogsforening!

”Maritimt & Marinehistorisk forum skal ivareta og formidle den aktivitet som har vært på den kommersielle maritime sektor i Kristiansand samt  formidle den aktivitet som sjøforsvaret genererte på  Sørlandet frem til nedleggelse av Marvika orlogsstasjon og Odderøya med tilhørende støttefunksjoner. Maritimt & Marinehistorisk forum skal også formidle den nye teknologi og fartøyer som i dag er operative enten det er kommersielle aktører eller sjøforsvarets operative enheter.”

Kontaktpersoner : Maritimt Kristiansand, 

Thor Eickstedt, 917 07 986, tvi-e@online.no
Sven Johnny Lomeland, 91889868, johnnylomeland@gmail.com

Kontaktpersoner : Marinehistorisk Kristiansand, 

Erling Danielsen, 907 47 474, erlida@online.no
Ove Sten Olsen, 922 94 204, osolsen@olsens.eu

Informasjon

Maritimt & Marinehistorisk Forum (MMF)

Skal du sende informasjon til MMF så benytte e-mail adressen som står her som ny informasjon.

E-mail adresse: mmpost@mmforum.no

KV Magnus Lagabøte