Maritimt & Marinehistorisk Forum

”Maritimt & Marinehistorisk forum skal ivareta og formidle den aktivitet som har vært på den kommersielle maritime sektor i Kristiansand samt  formidle den aktivitet som marinen genererte på  Sørlandet frem til nedleggelse av Marvika orlogsstasjon med tilhørende støttefunksjoner. Maritimt & Marinehistorisk forum skal også formidle den nye teknologi og fartøyer som i dag er operative enten det er kommersielle aktører eller sjøforsvarets operative enheter.”

Alt arbeid i Maritimt & Marinehistorisk forum er basert på frivillig og ulønnet arbeid.

KV Magnus Lagabøte